top of page

Frihåndstegning basics

16-17. februar

kl: 11.00-16.00 lørdag og søndag

Tegnekurset for deg som vil lære å tegne.

Dette er kurset for deg som ønsker en kickstart på tegnekarriæren din, eller for deg som trenger en repetisjon av de helt grunnleggende tegneelementene.

Vi begynner med perspektivtegning og går igjennom reglene for hvordan linjene ligger i rommet.

Deretter går vi igjennom lys og skygge på kube og kule. Dette er grunnelementene for all tegning. Formene går igjen overalt rundt oss. Dersom vi kan skyggelegge disse har vi et solid utganspunkt for å jobbe med lys og skygger på mer komplekse former.

Vi snakker om konturer, valører og kontraster og blir bedre kjent med hvordan vi kan bruke dem og hvilke funksjoner de har i tegningene våre.

Til slutt går vi i gang med analytisk tegning. Her lærer vi hvordan vi kan analysere en hvilken som helst form for og bli bevisst på hvordan den ligger i rommet og hvordan den kan skyggelegges.
Vi starter med banan og jobber oss videre så langt vi kommer.  


På dette kurset kan du spørre om alt. Her begynner vi fra bunnen av og bygger en gradvis forståelse for tegnefaget. Meningen er å gi deg et solid grunnlag å jobbe videre fra.
Har du allerede noe tegneerfaring, kan du få litt mer komplekse oppgaver. 
Du vil også få hjelp til å finne ut av hva du kan og hva du ikke kan. Hvor veien kanskje bør gå videre, hvilke materialer som kan være lurt å anskaffe og hva du trenger å lære for å få til det du ønsker å oppnå dersom du har et konkret mål.

Kurset koster kr 1500,- og går over to dager a 5 timer pr dag.
Går du på et eller flere av de faste kursene betaler du 1400,-.
Verver du en venn til et av våre kurs, får du selv 25% rabatt på kursavgiften.
Husk at all påmelding til kurs er bindende. Eventuell avmelding må skje senest to uker før kursstart.
Kursavgiften betales inn til konto nr:2280.42.67909 før kursstart.

bottom of page