top of page

Helgekurs i

akttegning og maling

19-20. september

10-11. oktober

kl 11-16

Dette er et kurs som er lagt opp etter den mer klassiske modellen, hvor læreren selv jobber med eget arbeid og deltagerene observerer prosessen underveis.

Læreren forteller underveis hva og hvorfor hun gjør det hun gjør.

Det gis veiledning etter lunsj og før vi går for dagen.

Kurset krever at du kan jobbe selvstendig, men du trenger ikke å være flink.

Vi varmer opp med noen raske skisser hver dag og har deretter levende modell i en fast stilling gjennom hele kurset.

Det vil si at du bør ta med deg tegnesaker selv om du skal male.

Du velger selv om du vil jobbe med det samme bildet hele kurset eller om du vil flytte deg rundt i lokalet og tegne/male fra forskjellige vinkler.

Vi har plass til max 5 deltagere.

Pris: 1500,-

Velazquez .jpeg
bottom of page